Dim lights Embed Embed this video on your site


D E Ğ E R L E R İ M İZ

• Sır saklamak,

• Dürüst olmak,

• Riyakârlık yapmamak,
• Kaliteyi ön planda tutmak,

• Kaba kuvvetten kaçınmak,

• Çevreye karşı duyarlı olmak,

• Huzur ve güvenliği sağlamak,

• Ödemeleri zamanında yapmak,

• Haklıyı, haksıza karşı korumak,

• Mesleki gelişime önem vermek,

• Gereksiz yere zor kullanmamak,

• Anayasal haklara saygı göstermek,

• Vergisini zamanında ve tam ödemek,

• Müşteriye ve personele değer vermek,

• Devlet ve insanlığa yararlı hizmet vermek,

• Kaynakları etkin kullanmak ve israftan kaçınmak,

• Kişi, kurum ve kuruluşların mal ve emniyetini sağlamak,
• Yasalara, kurum ve kuruluşlara, kural ve ilkelerine bağlı olmak,
• Çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve halka doğruyu söylemek,

• Görevi kötüye kullanmamak ve görevi ihmalde bulunmamak,

• İşine saygı duymak ve çalışma saatlerine riayet etmek,
• İş ile dinlenme ve eğlenceyi birbirine karıştırmamak,
• Kayıt ve raporların doğruyu göstermesini sağlamak,

Anket

Özel Güvenlik İşinde Aylık Kazancınız nedir?
 

İSTATİSTİKLER

BUGÜN7
DÜN13
HAFYA42
AY230
TÜMÜ12139

(C) Arne